Política de privacitat

El respecte a la privadesa de l’usuari i protecció de les seves dades de caràcter personal són un dels objectius primordials per a ATHLETIC PROMOTIONS 2005, S.L. (d’ara endavant, MORITZ FEED DOG).

Pel que fa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d’ara endavant, RGPD), aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà a partir de els termes descrits a continuació:

Informació sobre la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de caràcter personal

MORITZ FEED DOG podrà recopilar dades dels usuaris que es posin en contacte a través de correu electrònic o telèfon, i que legitimaran el tractament de les dades segons les estipulacions recollides en aquest apartat, prestant l’usuari consentiment per fer-ho.

L’usuari consent inequívocament que les dades de caràcter personal que faciliti siguin tractades per a la seva recollida, registre als fitxers de MORITZ FEED DOG i utilització amb la finalitat de gestionar el motiu del seu contacte, donar-li tràmit a nivell administratiu i prestar els serveis assenyalats a la nostra pàgina web.

Així mateix, l’usuari consent que les seves dades siguin tractades per a la seva recollida, registre als fitxers de MORITZ FEED DOG i utilització amb la finalitat de gestió comercial (publicitat i prospecció comercial dels nostres serveis i productes).

MORITZ FEED DOG facilita a l’usuari registrar-se al present website i accedir al seu perfil d’usuari a través de la Xarxa Social de Facebook. Per fer-ho, l’usuari haurà d’introduir el vostre usuari i contrasenya. S’informa a l’usuari que es captarà tota aquella informació que l’usuari no hagi limitat en el moment d’accés, i en especial, a la vostra adreça de correu electrònic, nom de perfil, sexe, rang d’edats, gustos, ciutat i país de residència , tipus de films afins i tipus de compra (abonament, entrada senzilla, etc.), esdeveniments per als que han comprat entrada o serveis contractats relacionats, entre d’altres. En cas de no aportar aquestes dades, podreu seguir amb el procés de compra de les entrades dels productes, esdeveniments, espectacles o serveis oferts per MORITZ FEED DOG. Aquestes dades serviran per elaborar perfils dels usuaris que utilitzen la plataforma de compra d’entrades, per oferir posteriorment millors serveis.

De manera enunciativa i no estricta, MORITZ FEED DOG informa que es podran captar dades sobre els gustos, m’agrada i altres dades personals obrants en aquesta xarxa social d’acord amb les especificacions que hagi configurat l’usuari al seu perfil en matèria de Privadesa.

En aquest sentit, i amb l’acceptació de la present política de privadesa, vostè presta consentiment perquè l’elaboració de perfil dut a terme en aquest procés pugui ser utilitzada per a les finalitats descrites anteriorment.

L’usuari accepta expressament i inequívocament que MORITZ FEED DOG pugui captar del seu perfil, a través de la xarxa social per la qual efectuï el registre, tota aquella informació que l’usuari no hagi limitat en el moment de l’accés.

Amb l’acceptació de la present política de privadesa també es presta consentiment per a la cessió o comunicació de les dades incloses en els fitxers a les societats amb què tingui relació contractual MORITZ FEED DOG, amb la finalitat que aquestes puguin tractar les seves dades de caràcter personal amb iguals fins que els esmentats al paràgraf anterior.

Així mateix, es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides o registrades als nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixin aquesta condició seran cancel·lades, tret que existeixi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació. Cal destacar que, de la mateixa manera, les dades de caràcter personal seran cancel·lades en cas que l’usuari exerceixi el dret de cancel·lació.

DRETS DELS USUARIS

El consentiment prestat per l’usuari pot ser revocat en qualsevol moment i, per això, els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, així com la limitació o oposició al tractament prevists al RGDP i la LOPD , dirigint una comunicació per escrit a la direcció: C/Mascaró 35, Àtic 1, de la localitat de Barcelona (CP 08032 – Barcelona); o bé a través de correu electrònic info@in-edit.org incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o altre document identificatiu similar i assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – MORITZ FEED DOG”.

L’usuari té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en aquesta política de privadesa o si considera que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el RGPD, la LOPD i el seu reglament de desenvolupament.

L’usuari, si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en aquesta política de privadesa o si considera que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el RGPD i/o la LOPD, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

XARXES SOCIALS

MORITZ FEED DOG és present a les principals xarxes socials. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades abocades als seus perfils derivat d’amics, likes, followers o seguidors, comentaris, pins, etc.

L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privadesa, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on MORITZ FEED DOG és present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

NEWSLETTER

MORITZ FEED DOG ofereix de manera gratuïta als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix a enviar diaris de notícies i comunicacions comercials relacionades amb l’entorn MORITZ FEED DOG.

L’usuari podrà donar-se de baixa del servei en qualsevol moment polsant l’enllaç que apareix al final del missatge d’actualització que rep al seu correu electrònic o exercint el seu dret de rectificació, supressió, portabilitat, limitació, cancel·lació i oposició davant de MORITZ FEED DOG mode ja esmentat en matèria de protecció de dades.

SEGURETAT APLICADA A LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per tal de garantir la seguretat i la integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, MORITZ FEED DOG ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat de tercers tal com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

MODIFICACIONS

Aquesta Política de Privadesa podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privadesa, reservant-se MORITZ FEED DOG aquest dret en exclusiva.

CONTACTE AMB MORITZ FEED DOG

C/Mascaró 35, Àtic 1
Barcelona (08032 – Barcelona)
info@in-edit.org
Última modificació: 24 de març de 2022

Text legal desenvolupat per: Àrea Digital Advocats, S.L.P.