Moritz Feed Dog logo
Fechas
MORITZ FEED DOG 2023

L’ALTRA PERSPECTIVA

MORITZ FEED DOG 2022​

La moda torna als cinemes aquest mes de maig. La sisena edició de MFD arriba per fi, després de l’espera forçada per la conjuntura global, amb una edició especialment acurada, amb estrenes, documentals clàssics i títols carregats de contingut que per la seva temàtica i qualitat obren qüestions que era inevitable traslladar al públic del festival. Històries que arriben des de diferents països, amb la novetat que aquesta edició presenta, també, treballs fruit del talent nacional tant en el camp de la producció com de la realització. 

La programació convida a conèixer la moda des de diferents perspectives, des del seu aspecte més lúdic i hedonista al més crític i compromès amb l’entorn. Des de la creativitat a la construcció d’identitat, des dels grans noms a les experiències individuals. La moda com a reflex del món circumdant que és, el fa possible convertint-se en un dels seus millors altaveus, on i off line, a l’univers tangible, digital o al metavers. 

El documental de moda ve revelant l’estranya paradoxa que s’esdevé en el temps present, en què una revolució tecnològica colossal conviu amb una altra que reclama reduir la velocitat del sistema de la moda, activant un món que semblava que anava de dret a l’extinció amb els oficis de moda, la tradició, la creativitat en el seu aspecte més romàntic i els exemplars únics com a bandera… El gènere, la identitat i les consecuències del colonialisme són també temes recurrents que han entrat a les sales de cinema i han saltat a les taules de debat al festival des dels seus inicis. El reflex d’una societat en ple procés de deconstrucció dels valors que l’han sustentat durant els últims sis segles i que revisa el seu relat des d’una altra perspectiva, la silenciada per la versió oficial. Aquesta edició, documentals especialment recents posen damunt la taula la qüestió del relat únic eurocèntric i blanc amb què s’han abordat temes tan aparentment innocents com l’ideal de bellesa o la cultura denim i que ara es revisen des de la mirada afrodescendent, des de l’acadèmia a les veus individuals. Probablement els primers de molts treballs en format audiovisual que estan aflorant en aquesta línia i gràcies als quals la història s’està coneixent de manera més completa. Un exercici que acompanyarà una gran part d’aquest segle. I al qual convidem a MFD des del documental de moda.

SPONSORS
UN PROjECTe DE
Amb el suport
SEU ONLINE
HOTEL OFICIAL
Mitjà Oficial
ENTITAT ADHERIDA AL
COL·lABORADORS